Author: Hùng Kê Pi

Chỉ vì cái miệng vụng về mà đời luôn thua thiệt !!!

THIỀN – CĂN BẢN

         Rất nhiều lần cân nhắc, rất nhiều câu hỏi tham vấn được gửi đến cho thầy để hỏi về THIỀN ĐỊNH.         …

NGƯỜI CHẾT CÓ NGHE TA?!

        Một câu hỏi với nhiều cách hỏi khác nhau được gửi đến cho thầy: (rằng người chết có nghe được lời người sống khóc than, …

SANH MỆNH TRÂN QUÍ

Hôm nay tôi kể lại cho tất cả mọi người nghe về một câu chuyện thật sự hiện hữu trên đời mà trong kiếp này tôi may mắn gặp …

PHẬT KHÔNG CỨU NGƯỜI?

Đa phần chúng ta được nghe lượt kể về sự hiển linh cứu người trong cơn hoạn nạn của chư vị Bồ Tát, Thần, Tiên, Hộ Pháp, mà lại …

NIỀM TIN & ĐỨC TIN

Một ngày, bạn cảm thấy thế giới chung quanh mình như nghiêng ngã, đất dưới chân mình như đổ sụp, chuyển rung khi nhận ra người mình tin yêu …

CỘI NGHĨA

Trôi lặn ngàn năm, gặp một lần!  Luân hồi trăm kiếp, gặp tình nhân,  Lương duyên còn nợ, nên phu phụ,  Đoạn ái, bạc tình, cội nghĩa phân. Một …

VÒNG TRÒN NGHIỆP DẪN

       Để hóa giải tập nghiệp chướng duyên của người đời vô minh, tam giới định ứng chiêu cảm con đường luân hồi chuyển kiếp của chúng …

PHÁP QUÁN

– Chùa là nơi thờ Phật, nhưng Phật không phải ở trong Chùa. – Đời là nơi ô tạp, nhưng Pháp rãi khắp mười phương. – Ái là dây …

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.